ARHIVA PROIECTE

Proiectul privind Reabilitarea Infrastructurii Școlare

Descriere

Proiectul în valoare de 201 milioane Euro a fost implementat în perioada 2003-2019 și a fost co-finanțat de Banca Europeană de Investiții, Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei și Guvernul României. Obiectivele proiectului au fost reabilitarea, modernizarea și mobilarea a 1.359 unități de învățământ preuniversitar și cămine studențești, pentru restabilirea siguranței în exploatare a clădirilor școlare şi pentru îmbunătățirea  condițiilor igienico-sanitare și de confort, precum şi eliminarea dezavantajelor educaționale ale elevilor care ocupă asemenea școli și îmbunătățirea condițiilor de învățământ în vederea creșterii calității acestuia și a actului educațional.

Proiectul privind Învățământul Rural

Descriere

Proiectul cofinanțat prin împrumut de la Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare şi cu contribuția Guvernului României, în valoare de 38.4 milioane dolari, a fost derulat în perioada 2004-2009. Obiectivele proiectului au fost asigurarea condițiilor minime igienico-sanitare în școlile din zonele sărace lipsite de alte posibilități materiale și mobilarea a 1,500 de școli din învățământul preuniversitar, îmbunătățirea condițiilor de învățământ și creșterea capacității instituționale a Ministerului Educației, Cercetării și Tineretului.

 

Proiectul de Educație Timpurie Incluzivă

Descriere

Proiectul de Educație Timpurie Incluzivă, în valoare de 7,7 milioane EURO, co-finanțat de către Banca Internațională pentru Reconstrucție şi Dezvoltare și Guvernul României a fost implementat în perioada 2007-2011 și a avut ca obiectiv lucrări de reabilitare, consolidare, extindere, executare de reparații capitale, construcții noi și dotare cu mobilier a 27 grădinițe și includerea populației de etnie romă în programele și politicile generale ale MECI.

Sari la conținut