Impact Mediu și Social

În perioada 2021-2027 Ministerul Educației – Unitatea de Management a Proiectelor pentru Modernizarea Rețelei Școlare și Universitare derulează Proiectul ”ȘCOLI MAI SIGURE, INCLUZIVE ȘI SUSTENABILE”, finanțat de Banca Mondială, ale cărui obiective sunt modernizarea infrastructurii școlare, prin reabilitarea, consolidarea și/sau construirea unor școli, selectate, în prima etapă, din zonele cu cel mai mare risc seismic din România, în vederea asigurării unor medii de învățare mai sigure și îmbunătățite pentru elevi și profesori și creșterea capacității instituționale de a investi în infrastructura educațională durabilă.Proiectul este susținut de Banca Mondială printr-un instrument de finanțare a proiectelor de investiții. În consecință, Împrumutatul este obligat să identifice și să evalueze riscurile de mediu și sociale asociate proiectului și să propună un management integrat al acestor riscuri pe parcursul etapelor de pregătire și implementare. Acest proces se desfășoară cu respectarea Cadrului de mediu și social (CMS) al Băncii Mondiale care permite acesteia și Împrumutaților să gestioneze mai bine riscurile de mediu și sociale ale proiectelor, oferind o acoperire largă și sistematică a acestora. Pirn intermediul acestui cadru se realizează progrese importante în domenii precum transparența, nediscriminarea, participarea publică și responsabilitatea – inclusiv roluri extinse pentru mecanismele de plângere.Pentru o mai bună gestionare a riscurilor de mediu și sociale, ce pot impacta implementarea proiectului au fost realizate o serie de documente, respectiv:

Denumire document Dată consultare și publicare Document inițial Dată actualizare Document actualizat
Cadrul de Management de Mediu si Social (CMSM) Decembrie 2020 2020-12-23 ESMF SISSP consultari_RO Septembrie 2023 CMSM septembrie 2023
Planul de implicare a actorilor interesați (PIAI) Decembrie 2020 2020-12-03 SEP SISSP final Aprilie 2023 PIAI aprilie 2023
Proceduri de Management a Fortei de Munca (LMP) februarie 2024 2024-02-05 LMP SISSP_final version_ro
2024-02-05 LMP SISSP_final version_en

Cadrul de Management de Mediu si Social (CMSM) stabilește un set de orientări privind abordarea potențialelor riscuri de mediu și sociale care vor fi evaluate și atenuate prin elaborarea de planuri de management de mediu și social specifice fiecărui școli ce vor fi selectate pentru investiții. Prevederile acestui CMSM se bazează pe cadrul de mediu și social al Băncii Mondiale și legislația națională.

În etapa preliminară demarării fiecărui subproiect se realizează o analiză a riscurilor de mediu și a riscurilor sociale asociate cu activitățile ce urmează a fi implementate.

Pentru a asigura transparența și o bună informare a publicului interesat, documentul care evidențiază riscurile de mediu și cele sociale precum și modul de gestionare a acestora pe parcursul implementării subproiectului este supus consultării publice.

Mai jos regăsiți lista subproiectelor pentru care a fost întocmit Planul de management de mediu si social, data desfășurării consultării publice precum și linkul către documentul respectiv.

 

 

Unitatea de învățământ Perioada de consultare Documente supuse consultării Data consultării publice Documente finale
SCOALA PRIMARĂ PUIESTI, JUD. VASLUI 23 iunie – 5 iulie 2023 ESMP ro ESMP en  Scrie opinia ta aici 07 iulie 2023, ora 11.00 ESMP ro ESMP en 
ŞCOALA GIMNAZIALĂ “ANASTASIE PANU”, MUN. HUŞI, JUD. VASLUI 23 iunie – 5 iulie 2023 ESMP ro ESMP en  Scrie opinia ta aici 06 iulie 2023, ora 11.00 ESMP ro  ESMP en 
SCOALA ARON VODA, ARONEANU,  JUD. IAȘI 14-25 Iulie 2023 ESMP ro ESMP en Scrie opinia ta aici 26-28 Iulie 2023 ESMP ro  ESMP en 
ȘCOALA GIMNAZIALĂ, CIORTEŞTI, COROPCENI, JUD. IAȘI 14-25 Iulie 2023 ESMP ro ESMP EN Scrie opinia ta aici 26-28 Iulie 2023 ESMP ro ESMP en 
ȘCOALA GIMNAZIALĂ “AL. I. CUZA”, PODU ILOAIEI, JUD. IAȘI 27 iulie-6 august 2023 ESMP ro ESMP EN Scrie opinia ta aici 3 august 2023, ora 12:30 ESMP ro  ESMP en 
ȘCOALA GIMNAZIALĂ “VASILE ALECSANDRI”, MIRCEŞTI, JUD. IAȘI 25 iulie-3 august 2023 ESMP ro ESMP EN Scrie opinia ta aici 2 august 2023. ora 12:00 ESMP ro  ESMP en
ȘCOALA GIMNAZIALĂ “PROFESOR MIHAI DUMITRIU”, JUD. IAȘI 28 iulie-6 august 2023 ESMP ro ESMP EN Scrie opinia ta aici 3 august 2023, ora 09:00 ESMP ro  ESMP en 
ȘCOALA GIMNAZIALĂ, SCANTEIA BOROSESTI, JUD. IAȘI 21-31 iulie 2023 ESMP ro ESMP EN Scrie opinia ta aici 26-28 iulie 2023 ESMP ro  ESMP en 
ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 167 CRÂNGAȘI, MUNICIPIUL BUCUREȘTI 19-28 martie 2024 ESMP ro ESMP EN Scrie opinia ta aici 27 Martie 2024 ESMP ro  ESMP en
ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 168 GIULESTI, MUNICIPIUL BUCUREȘTI 1 Aprilie – 12 Aprilie 2024 ESMP ro ESMP EN Scrie opinia ta aici 9 Aprilie 2024 ESMP ro ESMP en
ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 168 CRÂNGAȘI, MUNICIPIUL BUCUREȘTI 1 Aprilie – 12 Aprilie 2024 ESMP ro ESMP EN Scrie opinia ta aici 9 Aprilie 2024 ESMP ro  ESMP en

 

 

De asemenea, dorim să vă informăm cu privire la existența unui mecanism de preluare și soluționare a petițiilor/reclamațiilor, dedicat acestui proiect, mecanism care stă la dispoziția publicului pentru comunicarea posibilelor efecte adverse generate de subproiecte, dar și a sugestiilor sau solicitărilor de informații cu privire la Proiect. În acest sens, ne puteți contacta prin mijloacele enunțate mai jos.

Mijloacele prin care ne puteți transmite opiniile sau sugestiile dvs sunt listate mai jos. Acestea vor fi adresate Unității de Management a Proiectelor pentru Modernizarea Rețelei Școlare și Universitare, din cadrul Ministerului Educației.

  • Str. Spiru Haret, nr. 12, Sector 1,Bucuresti;
  • Tel: +(4)(021) 310 22 07;
  • E-mail: petitii@umpmrsu.ro

Dacă doriți să formulați sugestii de îmbunătățire a măsurilor de gestionare a impacturilor de mediu și sociale asociate fiecărui subproiect așteptăm sugestiile dumneavoastră prin mijloacele enumerate mai sus.

De asemenea vă invităm să participați la consultările publice organizate pentru fiecare subproiect.

Aceste sugestii pot fi comunicate atât în perioada consultării publice cât și pe toată perioada de desfășurare a subproiectului.

Menționăm că documentele supuse consultării sunt publicate pe site cu minim 10 zile înaintea datei programate pentru consultarea publică.

 

 

 

Sari la conținut