Cadrul legal

UMPMRSU asigură, în conformitate cu prevederile acordurilor de împrumut, contractelor de finanțare și acordurilor subsidiare, managementul implementării:

  1. Proiectului Școli mai sigure, Incluzive și Sustenabile – Acord de Împrumut dintre România și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare, semnat la București la 6 mai 2021, ratificat prin Legea nr. 299/2021;
  2. Proiectului privind Reforma Educației Timpurii -Acord-cadru de împrumut dintre România și Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, semnat la 12 iulie 2007 la București și la 26 iulie 2007 la Paris, aprobat prin Hotărârea de Guvern nr. 1454/2007 cu modificările și completările ulterioare;
  3. Proiectelor finanțate din Fondul European prin Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 10 Îmbunătățirea infrastructurii educaționale, prioritate de investiții 10.1 63 Investițiile în educație și formare, inclusiv în formare profesională, pentru dobândirea de competențe și învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurilor de educație și formare, Obiectiv specific 10.1 Creșterea gradului de participare la nivelul educației timpurii și învățământului obligatoriu, în special pentru copii cu risc crescut de părăsire timpurie a sistemului, respectiv SMIS 125074/ CONSTRUCȚII GRĂDINIȚE BUCUREȘTI ILFOV, SMIS 125145 / CONSTRUCȚII ȘCOLI BUCUREȘTI ILFOV, SMIS125158 / CONSTRUCȚII ȘCOLI, SMIS 125151 / CONSTRUCȚII GRĂDINIȚE REGIUNEA CENTRU, SMIS 125152 / CONSTRUCȚII GRĂDINIȚE REGIUNEA NORD EST, SMIS 125153 / CONSTRUCȚII GRĂDINIȚE REGIUNEA NORD VEST, SMIS 125154 / CONSTRUCȚII GRĂDINIȚE REGIUNEA SUD EST, SMIS 125155 / CONSTRUCȚII GRĂDINIȚE REGIUNEA SUDMUNTENIA, SMIS 125156 / CONSTRUCȚII GRĂDINIȚE REGIUNEA SUD VEST, SMIS 125157 / CONSTRUCȚII GRĂDINIȚE REGIUNEA VEST;
  4. altor proiecte privind infrastructura educațională, pentru care UMPMRSU va primi delegare.
Sari la conținut