Descriere

PROIECTUL ȘCOLI MAI SIGURE, INCLUZIVE ȘI SUSTENABILE este finanțat integral de către Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare și are o valoare de 100 milioane EUR. Proiectul se derulează în perioada decembrie 2021-iunie 2027.

Obiectivul proiectului este modernizarea infrastructurii școlare, prin reabilitarea, consolidarea și/sau construirea unor școli, selectate, în prima etapă, din zonele cu cel mai mare risc seismic din România, în vederea asigurării unor medii de învățare mai sigure și îmbunătățite pentru elevi și profesori și de a crește capacitatea instituțională de a investi în infrastructura educațională durabilă.

Proiectul are 5 componente, după cum urmează:

Componenta 1: Investiții integrate în infrastructura școlară

Această componentă va finanța toate aspectele legate de modernizarea și reabilitarea, sau demolarea și reconstrucția a aproximativ 55 dintre clădirile de școală primară și gimnazială cu cel mai mare risc, prioritare a fi intervenite în cadrul Proiectului, precum și mutarea temporară a elevilor în timpul lucrărilor și sensibilizare către școlile și comunitățile din Proiect.

Componenta 2: Investiții în clase inteligente

Această componentă urmărește finanțarea investițiilor în mobilier și echipamente moderne pentru școlile din Proiect prioritizate pentru modernizare-reabilitare sau demolare-reconstrucție în cadrul Componentei 1, cu obiectivul de a facilita un mediu de învățare mai bun prin investiții în digitalizare, săli de clasă de mai bună calitate și mai sigure, și spații flexibile și incluzive.

Componenta 3: Fundamente pentru investiții viitoare în infrastructura școlară modernă și sustenabilă

Această componentă va finanța activități care creează mediul favorabil pentru un program de investiții pe termen lung pentru școli rezistente, moderne, eficiente energetic și incluzive din România, dincolo de cele 55 de școli estimate în Proiect.

Componenta 4: Managementul Proiectului

Componenta se va concentra pe extinderea și susținerea capacității de personal necesare pentru a asigura implementarea cu succes a activităților desfășurate în cadrul Proiectului propus în cadrul Unității de Management al Proiectului Ministerului Educației (SUNMPMU) și în grupurile de părți interesate asociate.

Componenta 5: Răspuns la situații de urgență de natură contingentă

Această componentă permite realocarea rapidă a fondurilor neangajate ale Proiectului către nevoi urgente în cazul unui dezastru natural sau provocat de om (de exemplu, furtuni grave, inundații, cutremure, secete), crize sau urgențe de sănătate publică (focare de boală).

Prin proiect se vor realiza:

  • Executarea lucrărilor de construcție la unitățile de învățământ selectate, în vederea creării unei infrastructuri moderne, rezistentă la cutremure și alte dezastre naturale și creșterii siguranței în exploatare;
  • Dotarea cu mobilier modern și flexibil, dotarea cu echipamente digitale a sălilor de clasă în vederea îmbunătățirii calității procesului de învățământ, dotarea cu materiale educaționale care vor permite stimularea capacității de învățare;
  • Formarea cadrelor didactice pentru îmbunătățirea aptitudinilor digitale și înțelegerea unor metode moderne alternative care vor încuraja participarea activă a elevilor, activitățile în echipăînvățarea socială și vor prezenta sensibilitate la motivațiile și diferențele individuale ale elevilor;
  • Acordarea de sprijin instituțional autorităților locale pentru accesarea fondurilor europene ce vor fi disponibile în exercițiul financiar 2021-2027 în vederea realizării investițiilor de modernizare a infrastructurii școlare;
  • Formarea elevilor, a cadrelor didactice și sensibilizarea comunității prin promovarea de acțiuni care pot fi întreprinse pentru a construi rezistența la dezastre și schimbările climatice, modul de pregătire și reacție în caz de dezastre, oportunități de creștere a durabilității (cum ar fi deșeuri zero, recoltarea apei, utilizarea și conservarea energiei etc.).
Sari la conținut