Proiecte POR

STADIUL SCRIERII CERERILOR DE FINANȚARE  PENTRU ȘCOLI (PRIS) ȘI GRĂDINIȚE (PRET)

POR 2014 – 2020

la data de 01.06.2019

În cadrul Programului Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 10 Îmbunătățirea infrastructurii educaționale, Prioritate de investiții 10.1 Investițiile în educație, și  formare, inclusiv în formare profesională, pentru dobândirea de competențe și învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurilor de educație și formare  Obiectiv Specific 10.1 Creșterea gradului de participare la nivelul educaţiei timpurii şi învăţământului obligatoriu, în special pentru copii cu risc crescut de părăsire timpurie a sistemului, au fost lansate 4 apeluri de proiecte dedicate Ministerului Educației Naționale, în vederea dezangajării împrumuturilor din care sunt finanțate proiectele PRIS și PRET.

Au fost depuse 10 Cereri de finanțare, respectiv semnate 10 Contracte de finanțare, astfel:

 • Apel POR/10/2018/10/10.1a/APC/BI (învățământ preșcolar)
 1. Proiectul „CONSTRUCȚII GRĂDINIȚE REGIUNEA BUCUREȘTI ILFOV”;
 • Apel POR/10/2018/10/10.1a/APC/7REGIUNI (învățământ preșcolar)
 1. Proiectul „CONSTRUCȚII GRĂDINIȚE REGIUNEA CENTRU”
 2. Proiectul „CONSTRUCȚII GRĂDINIȚE REGIUNEA NORD EST”;
 3. Proiectul „CONSTRUCȚII GRĂDINIȚE REGIUNEA NORD VEST”
 4. Proiectul „CONSTRUCȚII GRĂDINIȚE REGIUNEA SUD EST”
 5. Proiectul „CONSTRUCȚII GRĂDINIȚE REGIUNEA SUD MUNTENIA”
 6. Proiectul „CONSTRUCȚII GRĂDINIȚE REGIUNEA SUD VEST”
 7. Proiectul „CONSTRUCȚII GRĂDINIȚE REGIUNEA VEST”
 • Apel POR/10/2018/10/10.1b/APC/BI (învățământ obligatoriu)
 1. Proiectul „CONSTRUCȚII ȘCOLI BUCUREȘTI ILFOV”
 • Apel POR/10/2018/10/10.1b/APC/7REGIUNI (învățământ obligatoriu)
 1. Proiectul „CONSTRUCȚII ȘCOLI” cod Mysmis 125158

Până la această dată a fost depusă Cererea de rambursare nr. 1 pentru fiecare proiect, reprezentând cheltuieli realizate de UMPMRSU în perioada 01.01.2014 – 31.10.2018, situația rambursării sumelor fiind următoarea:

Nr. crt SMIS DENUMIRE PROIECT Contract finanțare Valoarea totală Valoarea eligibilă Valoare solicitată la rambursare Valoarea cheltuielilor acceptate la plată de AMPOR Valoare rambursată (85% sau 80% din valoarea cheltuielilor acceptate la plată)
1 125152 Constructii Gradinite Regiunea Nord Est 3578/19.12.2018 103.595.246,86 96.956.021,42 19.371.844,81 18.857.075,93 16.028.514,54
2 125154 Constructii Gradinite Regiunea Sud – Est 3634/19.12.2018 67.472.771,07 64.040.339,00 15.454.305,72 14.947.148,34 12.705.076,09
3 125158 Constructii scoli 3619/14.12.2018 110.508.035,42 85.925.376,95 78.807.640,20 76.962.109,64 65.417.793,19
4 125155 Constructii Gradinite Regiunea Sud – Muntenia 3639/18.12.2018 90.489.482,67 87.877.027,55 16.705.029,22 0,00 0,00
5 125156 Constructii Gradinite Regiunea Sud – Vest 3627/19.12.2018 64.819.832,50 56.853.606,95 26.300.652,52 24.377.276,96 20.720.685,42
6 125157 Constructii Gradinite Regiunea Vest 3622/18.12.2018 52.895.169,17 50.220.256,11 15.182.230,14 11.953.863,61 10.160.784,07
7 125153 Constructii Gradinite Regiunea Nord Vest 3593/18.12.2018 71.895.221,17 69.868.586,22 21.932.748,78 16.776.210,59 14.259.779,00
8 125151 Constructii Gradinite Regiunea Centru 3620/19.12.2018 48.405.115,55 45.577.588,38 16.980.209,79 13.257.002,01 11.268.451,71
9 125145 Constructii Scoli Bucuresti Ilfov 3875/05.12.2018 2.175.569,46 2.175.569,46 1.788.999,71 1.788.999,71 1.431.199,77
10 125074 Constructii Gradinite Bucuresti Ilfov 3589/12.12.2018 13.026.105,08 12.552.410,61 1.125.282,48 1.074.389,00 859.511,20
TOTAL (lei) 625.282.548,95 572.046.782,65 213.648.943,38 179.994.075,79 152.851.794,99
TOTAL (euro) 135.930.988,90 124.357.996,23 46.445.422,47 39.129.146,91 33.228.651,08

Pentru Regiunea Sud Muntenia, Cererea de Rambuursare nr. 1 este în verificare.

Cererea de rambursare nr. 2 se va depune în luna octombrie 2019, și va cuprinde cheltuielile UMPMRSU realizate în perioada 01.11.2018 – 30.09.2019.

În vederea depunerii de Cereri de rambursare pentru cheltuielile realizate de Primării, este necesară incheierea unui act aditional la fiecare contract de finanțare, în vederea definirii acestora ca parteneri și în cadrul aplicației MySmis.

 

Finalizarea proiectului ” Construcții Grădinițe Sud-Vest”

Comunicat de presa finalizare proiect Sud Vest

Sari la conținut